Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypełnienie wniosku następuje przy użyciu aktywnego pliku „PDF”, który dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz poniżej niniejszego ogłoszenia.

Plik wniosku wypełnionego w formacie programu PDF powinien nosić nazwę będącą tytułem inicjatywy przedstawionej do dofinansowania. UWAGA! Wnioski w innym formacie (np. jpeg, skany oryginalnego wniosku, zdjęcia) nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy wysyłać w terminie od 8 kwietnia  do 8 maja 2017 roku do godziny 15:00.

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie Projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad prowadzonego Konkursu Dotacyjnego uzyskać można na wskazanej stronie internetowej projektu oraz osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu wg następującego podziału - organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z powiatów:

  • bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Fundusz Lokalny SMK, koordynator: Edyta Salnikow tel. 667 048 313, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, mogą uzyskać więcej informacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, koordynator: Damian Zakrzewski, tel. 790 688 622, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, przemyskiego mogą uzyskać więcej informacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, koordynator: Justyna Jacek, tel. 698 166 371, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dokumenty obowiązujące w 2017 roku: 

  Formularz wniosku o dofinansowanie w 2017 roku
  Regulamin projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017"
  Załącznik nr 1 do regulaminu projektu - karta oceny formalnej
  Załącznik nr 2 do regulaminu projektu - karta oceny merytorycznej
  Załącznik nr 3 do regulaminu projektu - wzór umowy operatora z wnioskodawcą - młoda organizacja
  Załącznik nr 3 do regulaminu projektu - wzór umowy operatora z wnioskodawcą - grupa nieformalna
  Załącznik nr 4 do regulaminu projektu - wzór sprawozdania - sprawozdanie merytoryczne
  Załącznik nr 4 do regulaminu projektu - wzór sprawozdania - sprawozdanie finansowe
Tu jest moje podkarpackie... ludzie od wieków poszukują tej wybranej krainy w której żyje im się dobrze. W tym celu przemierzają tysiące kilometrów i podejmują wyzwanie.
A gdyby tak popatrzeć na swoje miejsce zamieszkania i powiedzieć tu jestem szczęśliwy/a. Znam potrzeby swojego środowiska. Wspólnie z innymi mieszkańcami inicjuję działania na rzecz mojej okolicy.

Tak powstał partnerski projekt „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”. Realizatorami projektu są Fundacja Fundusz SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”.  Działanie jest kontynuacją projektu pt. „Akademia Aktywnych Obywateli- Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014- 2016r. przez Fundację Fundusz SMK wraz z Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Fundacją Generator Inspiracji oraz Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (więcej: www.pozytek.gow.pl).

Celem projektu jest rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z województwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Realizacja projektu:

Wnioskodawcy, których wnioski znajdują się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, w terminie do 18 kwietnia otrzymają informację mailową z prośbą o potwierdzenie chęci realizacji projektu. Wiadomość mailowa będzie również zawierała informację o przyznanej przez Komisję Oceny Inicjatyw  kwocie dotacji. W przypadku obniżenia dotacji, Wnioskodawcy zostaną poproszeni o dostosowanie wniosków do zakresu przyznanej dotacji.

Wnioskodawcy, którzy nie uzupełnili danych kontaktowych (nr telefonu, adres mailowy) otrzymają informację pocztą tradycyjną. W celu przyśpieszenia procesu podpisania umowy Wnioskodawców tych zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego: Dębicki Klub Biznesu tel. 14 681 90 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku oszczędności powstałych w wyniku obniżenia kwoty dotacji lub rezygnacji z realizacji inicjatywy w dalszej kolejności będą informowani wnioskodawcy z listy rezerwowej do wyczerpania środków finansowych.

Przypominamy, iż w roku 2016 Operatorzy Projektu dysponują środkami finansowymi z przeznaczeniem na dotację w kwocie 500 650,00 zł. Biorąc pod uwagę średnią wnioskowaną kwotę dotacji, środki pozostające w dyspozycji Operatorów Projektu umożliwią sfinansowanie około 108 inicjatyw.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy i życzymy sukcesów podczas realizacji inicjatyw.

Operatorzy Projektu

Pracujesz w organizacji pozarządowej lub należysz do grupy lokalnych działaczy? Widzisz potrzebę poprawy swojego otoczenia? Masz pomysł jak w swoje działania zaangażować przyjaciół, znajomych, sąsiadów lub mieszkańców swojej miejscowości?

Zapraszamy do udziału w I edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Każdy ma szansę zdobyć dofinansowanie na realizację pomysłów skierowanych do lokalnej społeczności. Wnioski składać mogą zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne. Autorzy 160 najciekawszych propozycji, które zdobędą głosy klientów Tesco, otrzymają grant w wysokości 5 000 zł na realizację swoich działań.

Aby zgłosić projekt, wystarczy wejść na stronę www.tesco.pl/pomagamyi wypełnić formularz, krótko opisując planowane przedsięwzięcie. Mogą to być różnorodne inicjatywy; edukacyjne, integracyjne, zmieniające środowisko przyrodnicze czy przestrzeń publiczną. Ważne, by angażowały mieszkańców i zmieniały na lepsze najbliższe otoczenie. W ten sposób organizatorzy - Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom - wychodzą naprzeciw podmiotom, które chcą wcielić w życie ciekawe inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych.

Więcej informacji: www.tesco.pl/pomagamy