Pracujesz w organizacji pozarządowej lub należysz do grupy lokalnych działaczy? Widzisz potrzebę poprawy swojego otoczenia? Masz pomysł jak w swoje działania zaangażować przyjaciół, znajomych, sąsiadów lub mieszkańców swojej miejscowości?

Zapraszamy do udziału w I edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Każdy ma szansę zdobyć dofinansowanie na realizację pomysłów skierowanych do lokalnej społeczności. Wnioski składać mogą zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne. Autorzy 160 najciekawszych propozycji, które zdobędą głosy klientów Tesco, otrzymają grant w wysokości 5 000 zł na realizację swoich działań.

Aby zgłosić projekt, wystarczy wejść na stronę www.tesco.pl/pomagamyi wypełnić formularz, krótko opisując planowane przedsięwzięcie. Mogą to być różnorodne inicjatywy; edukacyjne, integracyjne, zmieniające środowisko przyrodnicze czy przestrzeń publiczną. Ważne, by angażowały mieszkańców i zmieniały na lepsze najbliższe otoczenie. W ten sposób organizatorzy - Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom - wychodzą naprzeciw podmiotom, które chcą wcielić w życie ciekawe inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych.

Więcej informacji: www.tesco.pl/pomagamy

Lista rankingowa (znajdująca się w załączniku) zawiera cztery ewidencje:

  • „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” - to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania;
  • „Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów;
  • „Wnioski odrzucone w związku z otrzymaniem negatywnej oceny” - to lista wniosków, które na ocenie merytorycznej uzyskały łącznie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów;
  • „Wnioski odrzucone z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych podczas oceny merytorycznej” - lista wniosków, które zostały odrzucone w wyniku nie spełnienia kryteriów formalnych, wskazanych na etapie oceny merytorycznej.

 

Szanowni Państwo,

w związku z analizą odwołań od oceny formalnej oraz trwającym równolegle procesem oceny merytorycznej wniosków w ramach III edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że:

- do 8 kwietnia 2016 roku, zostanie opublikowana lista rankingowa;

- wszystkie działania zaplanowane od 1 kwietnia 2016 roku do momentu rozstrzygnięcia konkursu realizowane są na własne ryzyko - jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, wówczas wszystkie działania i koszty realizowane od 1 kwietnia 2016 roku zostaną uznane za kwalifikowalne;

- w przypadku wpływu powyższej sytuacji na harmonogram działań danej inicjatywy która zaczyna się od 1 kwietnia 2016 roku, będzie możliwość przed podpisaniem umowy, przesunięcia harmonogramu inicjatywy o tą ilość dni, które będą niezbędne do osiągnięcia założonych celów i działań z uwzględnieniem zapisów regulaminu.

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach III edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że zakończona została ocena formalna. Ostateczna lista (do pobrania poniżej) zawiera informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony” bez możliwości poprawek) oraz warunkową ocenę formalną (z adnotacją „do poprawy” z możliwością dokonania uzupełnień).

Wnioski, które zawierają adnotację „do poprawy” wymagają wyjaśnień i uzupełnień w formularzu wniosku. Wszyscy wnioskodawcy, których to dotyczy, otrzymają wiadomość e-mail o konieczności dokonania korekty i ponownym wysłaniu wniosku.

Lista wniosków po dokonanej ocenie formalnej.

Ocena formalna złożonych wniosków w ramach konkursu realizowanego w 2016 r.