W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 - 2019” informujemy, że zakończona została ocena formalna.

Ostateczna lista (do pobrania poniżej) zawiera informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony” bez możliwości poprawek) oraz warunkową ocenę formalną (z adnotacją „do poprawy” z możliwością dokonania uzupełnień).

Wnioski które otrzymały status „przyjęty” i „do poprawy” skierowane zostały do oceny merytorycznej. Wnioski posiadające status „do poprawy” zawierają błędy lub wymagają uzupełnień.   Po ocenie merytorycznej, wnioski które znajdą się na liście do dofinansowania zawierające status „do poprawy” będą wymagały uzupełnień na etapie podpisania umów.

Informacja o błędach i zakresie uzupełnień będzie przesyłana do wnioskodawców po ocenie merytorycznej.

Załączniki:
Pobierz plik (LR.pdf)Lista wniosków po ocenie formalnej[ ]511 kB

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi prośbami o wydłużenie terminu naboru wniosków do konkursu w ramach projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”  informujemy, że wydłużamy termin naboru do dnia:  1 sierpnia 2018 roku (tj. do środy), do godz. 16.00.

Z poważaniem:
Operatorzy projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 -2019”

Prosimy o niepozostawianie wysłania wniosków na ostatnią chwilę. Zbyt duża kumulacja, może spowodować przeciążenie serwera pocztowego i niedostarczenie nadesłanego formularza na czas.  Przypominamy, że nabór kończy się 30 lipca 2018 r. o godzinie 16.00.

Dokumenty wysłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

Poszukujesz źródeł dofinansowania dla działalności społecznej? Zastanawiasz się skąd sfinansować warsztaty dla dzieci, za co wydać książkę o swojej miejscowości, a może potrzebujesz środków na zakup pomocy edukacyjnych do świetlicy dla dzieci. 5 lipca 2018 roku rozpoczyna się nabór wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018”.

Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna sięgnęły po środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w latach 2018-2019.

W 2018 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć 350 000,00 złotych.