Szanowni beneficjenci projektu Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.

W Regulaminie Projektu 2014 - 2016 - tekst jednolity (wersja 2.0) z dnia 28.12.2015 r. zmianie ulega zapis dotyczący czasu realizacji inicjatyw - pkt. V, który otrzymuje brzmienie:

"Inicjatywy, można realizować:

 • w 2014 roku (od 1 września do 15 grudnia 2014 r.)
 • w 2015 roku (od 1 kwietnia do 15 grudnia 2015 r.)
 • w 2016 roku (od 1 kwietnia do 15 października 2016 r.)

Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne, jednak nie mogą trwać:

 • w 2014 roku krócej niż 30 dni, a dłużej niż 90 dni,
 • w 2015 roku krócej niż 60 dni, a dłużej niż 180 dni,
 • w 2016 roku krócej niż 60 dni, a dłużej niż 180 dni."

Wyjaśnienie zmiany:

Ponieważ w Regulaminie Projektu 2014 - 2016 z dnia 28.12.2015 r. wersja 2.0, w punkcie V nie określono górnej granicy czasu trwania inicjatyw, a zapisy załącznika do Umowy dotacji z MRPiPS z dnia 09.09.2014 r. szczegółowo czas trwania inicjatyw określają, należało ten zapis wprowadzić.

Szanowni beneficjenci projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”:

z przyczyn technicznych w udostępnionym formularzu wniosku wystąpił błąd w części III formularza, pkt. 3 źródła finansowania. Błąd polegał na:

1. W pkt. 3.2 znajdował się mylący komentarz o poziomie dofinansowania.

2. W pkt. 3.4 i 3.5 znajdowała się błędna formuła, którą poprawiono.

Błąd ten został usunięty w dniu 25 stycznia 2016 roku.
W związku z powyższym prosimy wszystkich beneficjentów o ponowne pobranie formularza wniosku w wersji: Formularz wniosku o dofinansowanie na 2016 rok – wersja FIO/2016_01/AAO_PIL/05.

Wszystkie osoby, które przystępują do wypełnienia formularza wniosku prosimy o sprawdzenie czy działa on w sposób prawidłowy. W związku ze zgłaszanymi problemami przy wypełnianiu wniosku, szczególnie brakiem możliwości zapisu wprowadzonej w formularz treści, prosimy niezwłocznie zaktualizować program obsługujący pliki PDF

Plik  PDF  ma  możliwość  w  dowolnym  momencie  zapisania  wprowadzonych  danych  i  powrotu  do  edycji w innym czasie - aby  zapobiec  utracie  danych,  należy  zapisywać  wprowadzone  dane  z  przyjętą  przez  siebie częstotliwością  (zaleca  się  zapisywanie  pliku  co  15  minut). Formularz  wniosku  został  przygotowany  w formacie PDF - do  odczytu  tego  typu  pliku,  służy  program - Adobe Reader,  który  jest  bezpłatny -można go ściągnąć ze strony internetowej pod adresem: https://get.adobe.com/pl/reader/

Za wszelkie utrudnienia i komplikacja przepraszamy wszystkich wnioskodawców.

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2000,00 zł do 5 000,00 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne w 2016 roku wynosi 500 650,00 zł.

Realizacja inicjatyw, które nie mogą być krótsze niż 60 dni, mogą być realizowane od 1 kwietnia do 15 października 2016 r. Aby otrzymać dotację na ich realizację, należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej do dnia 29 lutego 2016 roku do godziny 15:00.

Formularz jest dostępny na stronie internetowej projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

O pozyskanie dotacji mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe działające nie dłużej niż 18 miesięcy i których budżet za ostatnie 12 miesięcy nie przekracza 25 tys. zł, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe składające się z minimum trzech osób, które podejmą wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na wskazanej stronie internetowej projektu oraz osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu wg następującego podziału - organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z powiatów:

 • dębickiego, strzyżowskiego, jasielskiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i miasta Krosno mogą uzyskać więcej informacji w Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, koordynator: Renata Ukowska, tel. (14) 681 90 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg, mieleckiego, kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Fundusz Lokalny „SMK”, koordynator: Stanisław Baska, tel. 607 560 016, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego i miasta Przemyśl mogą uzyskać więcej informacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, koordynator: Damian Zakrzewski, tel. 790 688 622, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • łańcuckiego, rzeszowskiego i miasta Rzeszów, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Generator Inspiracji, koordynator: Marta Żurek, tel. 504 015 202, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”
jest  dofinansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Dokumenty obowiązujące od 2016 roku:

Formularz wniosku o dofinansowanie na 2016 rok - WERSJA AKTUALNA (poprawiona)
Regulamin projektu na 2016 rok

Zgodnie z założeniami projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” w najbliższym czasie odbędą się spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zwycięskich organizacji, których celem będzie omówienie zasad realizacji inicjatyw. 

Obecność na spotkaniu przedstawicieli instytucji/podmiotu/grupy nieformalnej (maksymalnie 3 osób) jest obowiązkowa - dopuszczone jest wzięcie udziału w spotkaniu w innym terminie, które nie obejmuje powiatu, na którym dana inicjatywa jest realizowana - wówczas taką obecność należy zgłosić do Operatora organizującego spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań dla powiatów:

 • stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, ropczycko–sędziszowskiego - spotkanie odbędzie się w dniu: 2 czerwca 2015 r. (wtorek), w godz. 16.00 - 18.00 w sali narad Powiatu Tarnobrzeskiego (ul. 1 Maja 4, I piętro).  
 • przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego - spotkanie odbędzie się w dniu: 12 czerwca 2015 r. (piątek), w godz. 13.30 - 15.30 w sali narad  Powiatu Jarosławskiego, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17,
 • niżańskiego, leżajskiego - spotkanie odbędzie się w dniu: 11 czerwca 2015 r. (czwartek), w godz. 14.00 - 16.00 w siedzibie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" (Nisko, ul. Rzeszowska 42).
 • dębickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego - spotkanie odbędzie się:

  dla przedstawicieli organizacji z powiatu dębickiego i jasielskiego - w dniu: 14.05.2015 roku (czwartek) o godzinie 17:00 pod adresem - sala szkoleniowa Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu 39-200 Dębica, ul. Fabryczna 12, II piętro pok. 18 - operator odpowiedzialny za organizację spotkania: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, tel. (14) 681 90 30,

  dla przedstawicieli organizacji z powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego - w dniu: 15.05.2015 roku (czwartek) o godzinie 17:30 pod adresem – Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy (pow. brzozowski), 36-200 Brzozów, Przysietnica 198 - operator odpowiedzialny za organizację spotkania: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, tel. (14) 681 90 30,