Tu jest moje podkarpackie... ludzie od wieków poszukują tej wybranej krainy w której żyje im się dobrze. W tym celu przemierzają tysiące kilometrów i podejmują wyzwanie.
A gdyby tak popatrzeć na swoje miejsce zamieszkania i powiedzieć tu jestem szczęśliwy/a. Znam potrzeby swojego środowiska. Wspólnie z innymi mieszkańcami inicjuję działania na rzecz mojej okolicy.

Tak powstał partnerski projekt „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”. Realizatorami projektu są Fundacja Fundusz SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”.  Działanie jest kontynuacją projektu pt. „Akademia Aktywnych Obywateli- Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014- 2016r. przez Fundację Fundusz SMK wraz z Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Fundacją Generator Inspiracji oraz Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (więcej: www.pozytek.gow.pl).

Celem projektu jest rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z województwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Realizacja projektu:

Wnioskodawcy, których wnioski znajdują się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, w terminie do 18 kwietnia otrzymają informację mailową z prośbą o potwierdzenie chęci realizacji projektu. Wiadomość mailowa będzie również zawierała informację o przyznanej przez Komisję Oceny Inicjatyw  kwocie dotacji. W przypadku obniżenia dotacji, Wnioskodawcy zostaną poproszeni o dostosowanie wniosków do zakresu przyznanej dotacji.

Wnioskodawcy, którzy nie uzupełnili danych kontaktowych (nr telefonu, adres mailowy) otrzymają informację pocztą tradycyjną. W celu przyśpieszenia procesu podpisania umowy Wnioskodawców tych zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego: Dębicki Klub Biznesu tel. 14 681 90 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku oszczędności powstałych w wyniku obniżenia kwoty dotacji lub rezygnacji z realizacji inicjatywy w dalszej kolejności będą informowani wnioskodawcy z listy rezerwowej do wyczerpania środków finansowych.

Przypominamy, iż w roku 2016 Operatorzy Projektu dysponują środkami finansowymi z przeznaczeniem na dotację w kwocie 500 650,00 zł. Biorąc pod uwagę średnią wnioskowaną kwotę dotacji, środki pozostające w dyspozycji Operatorów Projektu umożliwią sfinansowanie około 108 inicjatyw.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy i życzymy sukcesów podczas realizacji inicjatyw.

Operatorzy Projektu

Pracujesz w organizacji pozarządowej lub należysz do grupy lokalnych działaczy? Widzisz potrzebę poprawy swojego otoczenia? Masz pomysł jak w swoje działania zaangażować przyjaciół, znajomych, sąsiadów lub mieszkańców swojej miejscowości?

Zapraszamy do udziału w I edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Każdy ma szansę zdobyć dofinansowanie na realizację pomysłów skierowanych do lokalnej społeczności. Wnioski składać mogą zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne. Autorzy 160 najciekawszych propozycji, które zdobędą głosy klientów Tesco, otrzymają grant w wysokości 5 000 zł na realizację swoich działań.

Aby zgłosić projekt, wystarczy wejść na stronę www.tesco.pl/pomagamyi wypełnić formularz, krótko opisując planowane przedsięwzięcie. Mogą to być różnorodne inicjatywy; edukacyjne, integracyjne, zmieniające środowisko przyrodnicze czy przestrzeń publiczną. Ważne, by angażowały mieszkańców i zmieniały na lepsze najbliższe otoczenie. W ten sposób organizatorzy - Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom - wychodzą naprzeciw podmiotom, które chcą wcielić w życie ciekawe inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych.

Więcej informacji: www.tesco.pl/pomagamy

Lista rankingowa (znajdująca się w załączniku) zawiera cztery ewidencje:

  • „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” - to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania;
  • „Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów;
  • „Wnioski odrzucone w związku z otrzymaniem negatywnej oceny” - to lista wniosków, które na ocenie merytorycznej uzyskały łącznie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów;
  • „Wnioski odrzucone z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych podczas oceny merytorycznej” - lista wniosków, które zostały odrzucone w wyniku nie spełnienia kryteriów formalnych, wskazanych na etapie oceny merytorycznej.