W załączeniu publikujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2018.

Lista zawiera trzy ewidencje:

  1. „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” - to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania;
  2. „Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów.
  3. „Wnioski odrzucone w związku z otrzymaniem negatywnej oceny” - to lista wniosków, które na ocenie merytorycznej uzyskały łącznie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów;

Załączniki:

  Lista rankingowa PIL 2018 (PDF)
   

 

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 - 2019” informujemy, że zakończona została ocena formalna.

Ostateczna lista (do pobrania poniżej) zawiera informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony” bez możliwości poprawek) oraz warunkową ocenę formalną (z adnotacją „do poprawy” z możliwością dokonania uzupełnień).

Wnioski które otrzymały status „przyjęty” i „do poprawy” skierowane zostały do oceny merytorycznej. Wnioski posiadające status „do poprawy” zawierają błędy lub wymagają uzupełnień.   Po ocenie merytorycznej, wnioski które znajdą się na liście do dofinansowania zawierające status „do poprawy” będą wymagały uzupełnień na etapie podpisania umów.

Informacja o błędach i zakresie uzupełnień będzie przesyłana do wnioskodawców po ocenie merytorycznej.

Załączniki:
Pobierz plik (LR.pdf)Lista wniosków po ocenie formalnej[ ]511 kB

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi prośbami o wydłużenie terminu naboru wniosków do konkursu w ramach projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”  informujemy, że wydłużamy termin naboru do dnia:  1 sierpnia 2018 roku (tj. do środy), do godz. 16.00.

Z poważaniem:
Operatorzy projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 -2019”

Prosimy o niepozostawianie wysłania wniosków na ostatnią chwilę. Zbyt duża kumulacja, może spowodować przeciążenie serwera pocztowego i niedostarczenie nadesłanego formularza na czas.  Przypominamy, że nabór kończy się 30 lipca 2018 r. o godzinie 16.00.

Dokumenty wysłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.