Prosimy o niepozostawianie wysłania wniosków na ostatnią chwilę. Zbyt duża kumulacja, może spowodować przeciążenie serwera pocztowego i niedostarczenie nadesłanego formularza na czas.  Przypominamy, że nabór kończy się 30 lipca 2018 r. o godzinie 16.00.

Dokumenty wysłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

Poszukujesz źródeł dofinansowania dla działalności społecznej? Zastanawiasz się skąd sfinansować warsztaty dla dzieci, za co wydać książkę o swojej miejscowości, a może potrzebujesz środków na zakup pomocy edukacyjnych do świetlicy dla dzieci. 5 lipca 2018 roku rozpoczyna się nabór wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018”.

Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna sięgnęły po środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w latach 2018-2019.

W 2018 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć 350 000,00 złotych.

Niezmiernie miło nam ogłosić, iż realizowany na obszarze województwa podkarpackiego projekt Podkarpackie Inicjatywy Lokalne będzie kontynuowany w latach 2018 – 2019 w partnerskim działaniu Fundacji Fundusz  Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacji  Przestrzeń Lokalna w Błażowej.
Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w latach 2018-2019 dla 140 lokalnych społeczności  poprzez udzielenie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, doradczego i finansowego dla 140 organizacji pozarządowych.
Projekt jest finansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Młode organizacje i grupy nieformalne zapraszamy do kontaktu z operatorami projektu w następujących podregionach:

  1. Fundacja Fundusz  Lokalny SMK: powiaty- stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko – sędziszowski -tel.: 663 122 098; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: powiaty-niżański, leżajski, przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki –tel.: 790 688 622; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”: powiaty - dębicki, strzyżowski, jasielski, krośnieński, brzozowski -tel.: 668 948 983; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  4. Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej: powiaty - rzeszowski, przemyski, sanocki, leski i bieszczadzki -tel.: 667 048 313; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu publikujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. Lista zawiera cztery ewidencje:

1. „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” - to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania;

2. „Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów.

UWAGA: Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy z realizacji Inicjatywy zrezygnuje „młoda organizacja” lub powstaną oszczędności w wyniku realizacji działań „młodej organizacji” lista wniosków rekomendowanych do dofinansowanych uzupełniana będzie o „młode organizacje”, aż do momentu, gdy alokacja przeznaczonych środków zostanie wyczerpana.

3. „Wnioski odrzucone w związku z otrzymaniem negatywnej oceny” - to lista wniosków, które na ocenie merytorycznej uzyskały łącznie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów;

4. „Wnioski odrzucone z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych podczas oceny merytorycznej” - lista wniosków, które zostały odrzucone w wyniku nie spełnienia kryteriów formalnych, wskazanych na etapie oceny merytorycznej.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista rankingowa PIL 2017.pdf)Lista rankingowa PIL 2017.pdf[ ]285 kB