W nawiązaniu do założeń projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zwycięskich organizacji, których celem będzie omówienie zasad realizacji inicjatyw. 

Obecność na spotkaniu przedstawicieli instytucji/podmiotu/grupy nieformalnej (maksymalnie 3 osób) jest obowiązkowa - dopuszczone jest wzięcie udziału w spotkaniu w innym terminie, które nie obejmuje powiatu, na którym dana inicjatywa jest realizowana - wówczas taką obecność należy zgłosić do Operatora organizującego spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

W nawiązaniu do aktualnie trwających prac, kończących proces formalizacji inicjatyw, realizowanych w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że w tygodniu od 15-go do 19-go września 2014 roku, rozsyłane będą na wskazany we wniosku adres e-mail, umowy w wersji elektronicznej do każdego realizatora inicjatyw. 

Operatorzy programu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informują, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w I edycji naboru wniosków. W ramach tej edycji do oceny merytorycznej przekazanych zostało 194 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymało 115 inicjatyw. 

W związku z trwającym procesem oceny merytorycznej wniosków w ramach I edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że w pierwszym tygodniu września 2014 roku, zostanie opublikowana lista rankingowa wniosków zwycięskich.