W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach I edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że zakończona została ocena formalna. Ostateczna lista (do pobrania poniżej) zawiera informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „PRZYJĘTY”), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „ODRZUCONY” bez możliwości poprawek) oraz warunkową ocenę formalną (z adnotacją „DO POPRAWY” z możliwością dokonania uzupełnień). 

Czym jest inicjatywa lokalna? Ile osób liczy grupa nieformalna? Jakie działania mogą realizować mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej? Gdzie i jak można pozyskać środki finansowe na realizację inicjatywy lokalnej? Czy w ramach konkursu możemy zorganizować dzień naszej miejscowości? Na te i inne pytania, udzielają odpowiedzi podczas spotkań informacyjnych w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, operatorzy tego projektu.

Rusza nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2.000 zł do 5.000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Łączna pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne, wynosi ponad 1,5 mln z czego w 2014 roku, przekazanych zostanie ponad 0,5 mln zł. Nabór wniosków trwa do 20-go sierpnia 2014 roku. 

Ze względu na zgłaszane problemy związane z wypełnianiem formularza wniosku, dotyczące błędów technicznych. Informujemy, iż w celu uniknięcia problemów technicznych zalecamy następujące wersje oprogramowania:

  • Adobe Reader 9.0 (System operacyjny: MS Windows Vista/7/8/8.1  oraz Linux i Mac OS X)
  • Adobe Reader X (System operacyjny: MS Windows Vista/7/8/8.1/10  oraz Linux i Mac OS X)
  • Adobe Reader XI(System operacyjny: MS Windows Vista/7/8/8.1/10  oraz Linux i Mac OS X) (rekomendowany).

Zalecamy pobrać darmową wersję programu ze strony internetowej pod adresem: link

Nie zalecamy używania najnowszej wersji Adobe Acrobat Reader DC oraz przeglądarek i edytorów PDF firm trzecich ze względu na wdrożone w nich rozwiązania, które mogą powodować problemy z kompatybilnością.
Należy również sprawdzić system pod względem złośliwego oprogramowania.