W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 - 2019” na rok 2019 informujemy, że zakończona została ocena formalna.

Ostateczne listy (do pobrania poniżej) zawierają informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony”).

Wnioski, które otrzymały status „przyjęty”  skierowane zostały do oceny merytorycznej.

Wnioski, które otrzymały status „odrzucony” zawierają także informację o powodach odrzucenia.

Części wniosków „przyjętych” zawiera drobne błędy formalne „do poprawy” – informacja o błędach i zakresie uzupełnień będzie przesyłana do wnioskodawców po ocenie merytorycznej.

.

 

Ze względu na zgłaszane problemy związane z wypełnianiem formularza wniosku, dotyczące błędów technicznych. Informujemy, iż w celu uniknięcia problemów technicznych zalecamy następujące wersje oprogramowania:

  • Adobe Reader 9.0 (System operacyjny: MS Windows Vista/7/8/8.1  oraz Linux i Mac OS X)
  • Adobe Reader X (System operacyjny: MS Windows Vista/7/8/8.1/10  oraz Linux i Mac OS X)
  • Adobe Reader XI (System operacyjny: MS Windows Vista/7/8/8.1/10  oraz Linux i Mac OS X) (rekomendowany).

Zalecamy pobrać darmową wersję programu ze strony internetowej pod adresem: link

Nie zalecamy używania najnowszej wersji Adobe Acrobat Reader DC oraz przeglądarek i edytorów PDF firm trzecich ze względu na wdrożone w nich rozwiązania, które mogą powodować problemy z kompatybilnością.
Należy również sprawdzić system pod względem złośliwego oprogramowania.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna  informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019.
Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wypełnienie wniosku jest możliwe tylko przy wykorzystaniu aktywnego pliku „PDF”, który dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.
Plik wniosku wypełnionego w formacie programu PDF powinien nosić nazwę będącą tytułem inicjatywy przedstawionej do dofinansowania.

W załączeniu publikujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” edycja 2018.

Lista zawiera trzy ewidencje:

  1. „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” - to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania;
  2. „Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów.
  3. „Wnioski odrzucone w związku z otrzymaniem negatywnej oceny” - to lista wniosków, które na ocenie merytorycznej uzyskały łącznie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów;

Załączniki:

  Lista rankingowa PIL 2018 (PDF)