Poszukujesz źródeł dofinansowania dla działalności społecznej? Zastanawiasz się skąd sfinansować warsztaty dla dzieci, za co wydać książkę o swojej miejscowości, a może potrzebujesz środków na zakup pomocy edukacyjnych do świetlicy dla dzieci. 5 lipca 2018 roku rozpoczyna się nabór wniosków do konkursu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018”.

Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna sięgnęły po środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w latach 2018-2019.

W 2018 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć 350 000,00 złotych.

Niezmiernie miło nam ogłosić, iż realizowany na obszarze województwa podkarpackiego projekt Podkarpackie Inicjatywy Lokalne będzie kontynuowany w latach 2018 – 2019 w partnerskim działaniu Fundacji Fundusz  Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacji  Przestrzeń Lokalna w Błażowej.
Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim w latach 2018-2019 dla 140 lokalnych społeczności  poprzez udzielenie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, doradczego i finansowego dla 140 organizacji pozarządowych.
Projekt jest finansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Młode organizacje i grupy nieformalne zapraszamy do kontaktu z operatorami projektu w następujących podregionach:

  1. Fundacja Fundusz  Lokalny SMK: powiaty- stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko – sędziszowski -tel.: 663 122 098; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: powiaty-niżański, leżajski, przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki –tel.: 790 688 622; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”: powiaty - dębicki, strzyżowski, jasielski, krośnieński, brzozowski -tel.: 668 948 983; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  4. Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej: powiaty - rzeszowski, przemyski, sanocki, leski i bieszczadzki -tel.: 667 048 313; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu publikujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. Lista zawiera cztery ewidencje:

1. „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” - to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania;

2. „Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów.

UWAGA: Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy z realizacji Inicjatywy zrezygnuje „młoda organizacja” lub powstaną oszczędności w wyniku realizacji działań „młodej organizacji” lista wniosków rekomendowanych do dofinansowanych uzupełniana będzie o „młode organizacje”, aż do momentu, gdy alokacja przeznaczonych środków zostanie wyczerpana.

3. „Wnioski odrzucone w związku z otrzymaniem negatywnej oceny” - to lista wniosków, które na ocenie merytorycznej uzyskały łącznie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów;

4. „Wnioski odrzucone z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych podczas oceny merytorycznej” - lista wniosków, które zostały odrzucone w wyniku nie spełnienia kryteriów formalnych, wskazanych na etapie oceny merytorycznej.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista rankingowa PIL 2017.pdf)Lista rankingowa PIL 2017.pdf[ ]285 kB

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” informujemy, że zakończona została ocena formalna. Ostateczna lista (do pobrania poniżej) zawiera informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony” bez możliwości poprawek) oraz warunkową ocenę formalną (z adnotacją „do poprawy” z możliwością dokonania uzupełnień).

Wnioski, które zawierają adnotację „do poprawy” wymagają wyjaśnień i uzupełnień w formularzu wniosku. Wszyscy wnioskodawcy, których to dotyczy, otrzymają wiadomość e-mail o konieczności dokonania korekty i ponownym wysłaniu wniosku.

Lista wniosków po dokonanej ocenie formalnej - PIL 2017