W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” informujemy, że zakończona została ocena formalna. Ostateczna lista (do pobrania poniżej) zawiera informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony” bez możliwości poprawek) oraz warunkową ocenę formalną (z adnotacją „do poprawy” z możliwością dokonania uzupełnień).

Wnioski, które zawierają adnotację „do poprawy” wymagają wyjaśnień i uzupełnień w formularzu wniosku. Wszyscy wnioskodawcy, których to dotyczy, otrzymają wiadomość e-mail o konieczności dokonania korekty i ponownym wysłaniu wniosku.

Lista wniosków po dokonanej ocenie formalnej - PIL 2017

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypełnienie wniosku następuje przy użyciu aktywnego pliku „PDF”, który dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz poniżej niniejszego ogłoszenia.

Plik wniosku wypełnionego w formacie programu PDF powinien nosić nazwę będącą tytułem inicjatywy przedstawionej do dofinansowania. UWAGA! Wnioski w innym formacie (np. jpeg, skany oryginalnego wniosku, zdjęcia) nie będą rozpatrywane.

Wnioski należy wysyłać w terminie od 8 kwietnia  do 8 maja 2017 roku do godziny 15:00.

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie Projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad prowadzonego Konkursu Dotacyjnego uzyskać można na wskazanej stronie internetowej projektu oraz osobiście lub telefonicznie u operatorów projektu wg następującego podziału - organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z powiatów:

  • bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego mogą uzyskać więcej informacji w Fundacji Fundusz Lokalny SMK, koordynator: Edyta Salnikow tel. 667 048 313, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, niżańskiego, leżajskiego, przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, mogą uzyskać więcej informacji w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, koordynator: Damian Zakrzewski, tel. 790 688 622, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, przemyskiego mogą uzyskać więcej informacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, koordynator: Justyna Jacek, tel. 698 166 371, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dokumenty obowiązujące w 2017 roku: 

  Formularz wniosku o dofinansowanie w 2017 roku
  Regulamin projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017"
  Załącznik nr 1 do regulaminu projektu - karta oceny formalnej
  Załącznik nr 2 do regulaminu projektu - karta oceny merytorycznej
  Załącznik nr 3 do regulaminu projektu - wzór umowy operatora z wnioskodawcą - młoda organizacja
  Załącznik nr 3 do regulaminu projektu - wzór umowy operatora z wnioskodawcą - grupa nieformalna
  Załącznik nr 4 do regulaminu projektu - wzór sprawozdania - sprawozdanie merytoryczne
  Załącznik nr 4 do regulaminu projektu - wzór sprawozdania - sprawozdanie finansowe
Tu jest moje podkarpackie... ludzie od wieków poszukują tej wybranej krainy w której żyje im się dobrze. W tym celu przemierzają tysiące kilometrów i podejmują wyzwanie.
A gdyby tak popatrzeć na swoje miejsce zamieszkania i powiedzieć tu jestem szczęśliwy/a. Znam potrzeby swojego środowiska. Wspólnie z innymi mieszkańcami inicjuję działania na rzecz mojej okolicy.

Tak powstał partnerski projekt „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”. Realizatorami projektu są Fundacja Fundusz SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”.  Działanie jest kontynuacją projektu pt. „Akademia Aktywnych Obywateli- Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014- 2016r. przez Fundację Fundusz SMK wraz z Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Fundacją Generator Inspiracji oraz Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (więcej: www.pozytek.gow.pl).

Celem projektu jest rozwój, wzmocnienie i aktywizacja mieszkańców/obywateli z województwa podkarpackiego do realizacji przez nich oddolnych inicjatyw na rzecz swoich społeczności lokalnych.

Realizacja projektu:

Wnioskodawcy, których wnioski znajdują się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, w terminie do 18 kwietnia otrzymają informację mailową z prośbą o potwierdzenie chęci realizacji projektu. Wiadomość mailowa będzie również zawierała informację o przyznanej przez Komisję Oceny Inicjatyw  kwocie dotacji. W przypadku obniżenia dotacji, Wnioskodawcy zostaną poproszeni o dostosowanie wniosków do zakresu przyznanej dotacji.

Wnioskodawcy, którzy nie uzupełnili danych kontaktowych (nr telefonu, adres mailowy) otrzymają informację pocztą tradycyjną. W celu przyśpieszenia procesu podpisania umowy Wnioskodawców tych zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego: Dębicki Klub Biznesu tel. 14 681 90 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku oszczędności powstałych w wyniku obniżenia kwoty dotacji lub rezygnacji z realizacji inicjatywy w dalszej kolejności będą informowani wnioskodawcy z listy rezerwowej do wyczerpania środków finansowych.

Przypominamy, iż w roku 2016 Operatorzy Projektu dysponują środkami finansowymi z przeznaczeniem na dotację w kwocie 500 650,00 zł. Biorąc pod uwagę średnią wnioskowaną kwotę dotacji, środki pozostające w dyspozycji Operatorów Projektu umożliwią sfinansowanie około 108 inicjatyw.

Zwycięzcom konkursu gratulujemy i życzymy sukcesów podczas realizacji inicjatyw.

Operatorzy Projektu