Regulamin projektu PIL 2020
Formularz wniosku - WYDARZENIE
Formularz wniosku - Plan Rozwoju Organizacji (PRO)
Karta oceny formalnej - Wydarzenie 
Karta oceny formalnej - PRO 
Karta oceny merytorycznej - Wydarzenie 
Karta oceny merytorycznej - PRO 
   Wzór umowy PRO
   Wzór umowy WYDARZENIE - NGO
Wzór umowy WYDARZENIE - NGO + GN

 

wzory dokumentów
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie merytoryczne

 

 

Logo projektu w 2020 r.:

 

 

Promocja projektu:

 

Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji Inicjatyw dofinansowanych w ramach Projektu, w szczególności publikacje, ulotki, materiały informacyjne, środki trwałe itp., powinny być opatrzone w widocznym miejscu nadrukiem:

 

„Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.”

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA:

Poniżej znajdują się wersje archiwalne dokumentów!!!

 

 

 

 

Wzór sprawozdania finansowego (23.05.2019)
Wzór sprawozdania merytorycznego (04.01.2019)
Niezbędnik realizatora - wzory dokumentów FIO 2019

Ze względu na zgłaszane problemy związane z wypełnianiem formularza wniosku, dotyczące błędów technicznych. Informujemy, iż w celu uniknięcia problemów technicznych zalecamy następujące wersje oprogramowania:

  • Adobe Reader 9.0 (System operacyjny: MS Windows Vista/7/8/8.1  oraz Linux i Mac OS X)
  • Adobe Reader X (System operacyjny: MS Windows Vista/7/8/8.1/10  oraz Linux i Mac OS X)
  • Adobe Reader XI (System operacyjny: MS Windows Vista/7/8/8.1/10  oraz Linux i Mac OS X) (rekomendowany).

Zalecamy pobrać darmową wersję programu ze strony internetowej pod adresem: link

Nie zalecamy używania najnowszej wersji Adobe Acrobat Reader DC oraz przeglądarek i edytorów PDF firm trzecich ze względu na wdrożone w nich rozwiązania, które mogą powodować problemy z kompatybilnością.
Należy również sprawdzić system pod względem złośliwego oprogramowania.