Drukuj
Odsłony: 1931
Regulamin projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018"
  Załącznik nr 1 Formularz wniosku o dofinansowanie w 2018 roku
  Załącznik nr 2 do regulaminu projektu - karta oceny formalnej
  Załącznik nr 3 do regulaminu projektu - karta oceny merytorycznej
  Załącznik nr 4 Umowa dotacji - młoda organizacja
  Załącznik nr 4 Umowa dotacji - grupa nieformalna
Przewodnik Beneficjenta FIO 2018
Wzór sprawozdania merytorycznego ost. (15.09.2018)
Wzór sprawozdania finansowego ost. (15.09.2018)
Wzory dokumentów FIO 2018-1 v 5.07.2018