Wzorem poprzedniej edycji PIL gorąco Państwa zachęcamy do wzięcia udziału w naszym konkursie „Nakręć Się” Realizując Wasze inicjatywy dokumentujcie działania, chwytajcie ulotne chwile a potem tym się z nami podzielcie.

Celem konkursu jest zaprezentowanie wpływu uczestnictwa w projekcie na życie organizacji, jaką przemianę przeszła, co się zmieniło, jakie są efekty realizowanej inicjatywy, co projekt wniósł w życie organizacji i ich uczestników.

 

Nagrodzimy trzy najlepsze filmy nagrodami pieniężnymi w wysokości 1.000,00 zł każda.

Po szczegóły zapraszamy do zakładki : dokumenty projektowe gdzie znajdziecie regulamin konkursu i kartę zgłoszenia.

W tegorocznym naborze do oceny merytorycznej dopuszczono 254 wnioski, w tym do dofinansowania kierujemy 111 inicjatywy. Na listach rezerwowych znajduje się 119 wniosków oraz 26 wnioski, które zostały odrzucone ze względu na niespełnienie progu uzyskania minimum 60% punktów w ocenie merytorycznej.

 

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 – 2023”  - edycja 2022 informujemy, że zakończona została ocena formalna.

Ostateczne listy (do pobrania poniżej) zawierają informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), warunkowo przeszły ocenę formalną (z adnotacją do uzupełnienia), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony”).

Wnioski, które otrzymały status „przyjęty” skierowane zostały do oceny merytorycznej.
Wnioski, które otrzymały status „do uzupełnienia” skierowane będą warunkowo do oceny merytorycznej. Warunkiem podpisania umowy będzie usunięcie oczywistych omyłek i braków.

Wnioski, które otrzymały status „odrzucony” zawierają także informację o powodach odrzucenia.

Informacja o błędach i zakresie uzupełnień będzie przesyłana do wnioskodawców po ocenie merytorycznej.

 

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR I Oddolne Inicjatywy Mieszkańców

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR II Rozwój młodej organizacji

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR IV Ścieżka ekologiczno przyrodnicza

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR IV   Moje miejsce

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR IV    COVID

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR IV  Prawo dla Obywatela

Grafika