W związku z trwającym procesem oceny merytorycznej wniosków w ramach I edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że w pierwszym tygodniu września 2014 roku, zostanie opublikowana lista rankingowa wniosków zwycięskich. 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie działania zaplanowane od 1 września 2014 roku do momentu rozstrzygnięcia konkursu realizowane są na własne ryzyko. W przypadku gdy wniosek otrzyma dofinansowanie, wówczas wszystkie działania i koszty realizowane od 1 września 2014 roku zostaną uznane za kwalifikowalne.