Operatorzy programu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informują, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków złożonych w I edycji naboru wniosków. W ramach tej edycji do oceny merytorycznej przekazanych zostało 194 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymało 115 inicjatyw. 

Lista rankingowa (znajdująca się w załączniku) zawiera trzy ewidencje:

  • „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” - to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania z propozycją kwot Komisji Oceny Inicjatyw,
  • „Wnioski - lista rezerwowa” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów - zgodnie z zapisami regulaminu punkt IX.3.9,
  • „Wnioski odrzucone z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych podczas oceny merytorycznej” - lista wniosków, które zostały odrzucone w wyniku nie spełnienia kryteriów formalnych, wskazanych na etapie oceny merytorycznej, zgodnie z zapisami regulaminu punkt IX.3.3.

Jednocześnie informujemy, że:

  • wszystkie działania i koszty inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie i realizowane są od 1-go września 2014 roku, zostaną uznane za kwalifikowalne - w tym przypadku, należy także pamiętać o spełnieniu warunków promocji opisanych w regulaminie punkt XI.2,
  • w wyniku oceny merytorycznej Komisja Oceny Inicjatyw zgłosiła szereg uwag związanych z poszczególnymi inicjatywami. Uwagi te, zostaną przesłane do poszczególnych wnioskodawców w celu dokonania aktualizacji wniosków i realizacji dalszych procedur tj. podpisania umów i wypłaty środków.

Pliki do pobrania:

Lista wniosków - I edycja 2014 - ocena merytoryczna (plik PDF)