W tegorocznym naborze do oceny merytorycznej dopuszczono 254 wnioski, w tym do dofinansowania kierujemy 111 inicjatywy. Na listach rezerwowych znajduje się 119 wniosków oraz 26 wnioski, które zostały odrzucone ze względu na niespełnienie progu uzyskania minimum 60% punktów w ocenie merytorycznej.

 

ŚCIEŻKA I Oddolne Inicjatywy (OI) 72 wnioski dopuszczone do oceny merytorycznej, 33 dofinansowanych, 31 rezerwowych, 8 odrzuconych.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista wniosków rezerwowych i odrzuconych

 

ŚCIEŻKA II Rozwój młodych organizacji (PRO) 64 wnioski dopuszczone do oceny merytorycznej, 18 dofinansowanych, 37 rezerwowych, 9 odrzuconych.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista wniosków rezerwowych i odrzuconych

 

ŚCIEŻKA NR IV Prawo dla Obywatela (PdO) 21 wniosków dopuszczone do oceny merytorycznej, 15 dofinansowanych, 1 rezerwowych, 5 odrzuconych.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista wniosków rezerwowych i odrzuconych

 

ŚCIEŻKA NR IV Ścieżki ekologiczno-przyrodniczej (SEP)  20 wniosków dopuszczone do oceny merytorycznej, 15 dofinansowanych, 4 rezerwowe, 1 odrzucony.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista wniosków rezerwowych i odrzuconych

 

ŚCIEŻKA NR IV Moje miejsce (MM)   29 wniosków dopuszczonych do oceny merytorycznej, 16 dofinansowanych, 13 rezerwowych, 0 odrzuconych.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista wniosków rezerwowych i odrzuconych

 

ŚCIEŻKA NR IV COVID (C19) 48 wniosków dopuszczonych do oceny merytorycznej, 14 dofinansowanych, 31 rezerwowych, 3 odrzucone.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista wniosków rezerwowych i odrzuconych

Wnioski rezerwowe, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności finansowe. W takim przypadku środki będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów.