Drukuj
Odsłony: 3600

W nawiązaniu do informacji na temat harmonogramu prac dotyczących formalizacji inicjatyw realizowanych w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że termin tego procesu zostaje wydłużony do dnia 23-go września 2014 roku. 

Jeżeli po tym okresie instytucja/podmiot/grupa nieformalna, nie otrzyma umowy w wersji elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu pod numerem telefonu: (14) 681 90 30.