Szanowni beneficjenci projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”:
z przyczyn technicznych w udostępnionym formularzu wniosku wystąpił błąd w części II formularza, pkt. 3 Czas realizacji. Błąd polega na automatycznym zaczytywaniu daty realizacji Inicjatywy pomiędzy komórkami określającymi datę początkową i końcową. Błąd ten uniemożliwia prawidłowe wpisanie daty realizacji Inicjatywy.
Błąd ten został usunięty w dniu 9 lutego 2015 roku.
W związku z powyższym prosimy wszystkich beneficjentów o ponowne pobranie formularza wniosku w wersji: Formularz wniosku o dofinansowanie na 2015 rok – wersja FIO/2015_01/AAO_PIL/04.

Jednocześnie informujemy wnioskodawców, którzy są na etapie wypełniania wniosków w wersji formularza „FIO/2015_01/AAO_PIL/03”, aby punkt II.3 Czas realizacji, uzupełniać według następującego przykładu:

Czas realizacji: od 01.04.2015 – 30.06.2015 do 01.04.2015 – 30.06.2015

 

Za wszelkie utrudnienia i komplikacja przepraszamy wszystkich wnioskodawców.


Z poważaniem:
Zespół OPERATORÓW