Zgodnie z założeniami projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” w najbliższym czasie odbędą się spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zwycięskich organizacji, których celem będzie omówienie zasad realizacji inicjatyw. 

Obecność na spotkaniu przedstawicieli instytucji/podmiotu/grupy nieformalnej (maksymalnie 3 osób) jest obowiązkowa - dopuszczone jest wzięcie udziału w spotkaniu w innym terminie, które nie obejmuje powiatu, na którym dana inicjatywa jest realizowana - wówczas taką obecność należy zgłosić do Operatora organizującego spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań dla powiatów:

  • stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, ropczycko–sędziszowskiego - spotkanie odbędzie się w dniu: 2 czerwca 2015 r. (wtorek), w godz. 16.00 - 18.00 w sali narad Powiatu Tarnobrzeskiego (ul. 1 Maja 4, I piętro).  
  • przeworskiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, przemyskiego - spotkanie odbędzie się w dniu: 12 czerwca 2015 r. (piątek), w godz. 13.30 - 15.30 w sali narad  Powiatu Jarosławskiego, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17,
  • niżańskiego, leżajskiego - spotkanie odbędzie się w dniu: 11 czerwca 2015 r. (czwartek), w godz. 14.00 - 16.00 w siedzibie LGD "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" (Nisko, ul. Rzeszowska 42).
  • dębickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego - spotkanie odbędzie się:

    dla przedstawicieli organizacji z powiatu dębickiego i jasielskiego - w dniu: 14.05.2015 roku (czwartek) o godzinie 17:00 pod adresem - sala szkoleniowa Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu 39-200 Dębica, ul. Fabryczna 12, II piętro pok. 18 - operator odpowiedzialny za organizację spotkania: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, tel. (14) 681 90 30,

    dla przedstawicieli organizacji z powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego - w dniu: 15.05.2015 roku (czwartek) o godzinie 17:30 pod adresem – Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy (pow. brzozowski), 36-200 Brzozów, Przysietnica 198 - operator odpowiedzialny za organizację spotkania: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, tel. (14) 681 90 30,