Drukuj
Odsłony: 2766

Szanowni beneficjenci projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”:

z przyczyn technicznych w udostępnionym formularzu wniosku wystąpił błąd w części III formularza, pkt. 3 źródła finansowania. Błąd polegał na:

1. W pkt. 3.2 znajdował się mylący komentarz o poziomie dofinansowania.

2. W pkt. 3.4 i 3.5 znajdowała się błędna formuła, którą poprawiono.

Błąd ten został usunięty w dniu 25 stycznia 2016 roku.
W związku z powyższym prosimy wszystkich beneficjentów o ponowne pobranie formularza wniosku w wersji: Formularz wniosku o dofinansowanie na 2016 rok – wersja FIO/2016_01/AAO_PIL/05.

Wszystkie osoby, które przystępują do wypełnienia formularza wniosku prosimy o sprawdzenie czy działa on w sposób prawidłowy. W związku ze zgłaszanymi problemami przy wypełnianiu wniosku, szczególnie brakiem możliwości zapisu wprowadzonej w formularz treści, prosimy niezwłocznie zaktualizować program obsługujący pliki PDF

Plik  PDF  ma  możliwość  w  dowolnym  momencie  zapisania  wprowadzonych  danych  i  powrotu  do  edycji w innym czasie - aby  zapobiec  utracie  danych,  należy  zapisywać  wprowadzone  dane  z  przyjętą  przez  siebie częstotliwością  (zaleca  się  zapisywanie  pliku  co  15  minut). Formularz  wniosku  został  przygotowany  w formacie PDF - do  odczytu  tego  typu  pliku,  służy  program - Adobe Reader,  który  jest  bezpłatny -można go ściągnąć ze strony internetowej pod adresem: https://get.adobe.com/pl/reader/

Za wszelkie utrudnienia i komplikacja przepraszamy wszystkich wnioskodawców.