Drukuj 

Szanowni beneficjenci projektu Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.

W Regulaminie Projektu 2014 - 2016 - tekst jednolity (wersja 2.0) z dnia 28.12.2015 r. zmianie ulega zapis dotyczący czasu realizacji inicjatyw - pkt. V, który otrzymuje brzmienie:

"Inicjatywy, można realizować:

Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne, jednak nie mogą trwać:

Wyjaśnienie zmiany:

Ponieważ w Regulaminie Projektu 2014 - 2016 z dnia 28.12.2015 r. wersja 2.0, w punkcie V nie określono górnej granicy czasu trwania inicjatyw, a zapisy załącznika do Umowy dotacji z MRPiPS z dnia 09.09.2014 r. szczegółowo czas trwania inicjatyw określają, należało ten zapis wprowadzić.