Drukuj 

Szanowni Państwo,

w związku z analizą odwołań od oceny formalnej oraz trwającym równolegle procesem oceny merytorycznej wniosków w ramach III edycji projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” informujemy, że:

- do 8 kwietnia 2016 roku, zostanie opublikowana lista rankingowa;

- wszystkie działania zaplanowane od 1 kwietnia 2016 roku do momentu rozstrzygnięcia konkursu realizowane są na własne ryzyko - jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, wówczas wszystkie działania i koszty realizowane od 1 kwietnia 2016 roku zostaną uznane za kwalifikowalne;

- w przypadku wpływu powyższej sytuacji na harmonogram działań danej inicjatywy która zaczyna się od 1 kwietnia 2016 roku, będzie możliwość przed podpisaniem umowy, przesunięcia harmonogramu inicjatywy o tą ilość dni, które będą niezbędne do osiągnięcia założonych celów i działań z uwzględnieniem zapisów regulaminu.