Drukuj
Odsłony: 2403

W załączeniu publikujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017”. Lista zawiera cztery ewidencje:

1. „Wnioski rekomendowane do dofinansowania” - to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania;

2. „Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów.

UWAGA: Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy z realizacji Inicjatywy zrezygnuje „młoda organizacja” lub powstaną oszczędności w wyniku realizacji działań „młodej organizacji” lista wniosków rekomendowanych do dofinansowanych uzupełniana będzie o „młode organizacje”, aż do momentu, gdy alokacja przeznaczonych środków zostanie wyczerpana.

3. „Wnioski odrzucone w związku z otrzymaniem negatywnej oceny” - to lista wniosków, które na ocenie merytorycznej uzyskały łącznie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów;

4. „Wnioski odrzucone z powodu nie spełnienia kryteriów formalnych podczas oceny merytorycznej” - lista wniosków, które zostały odrzucone w wyniku nie spełnienia kryteriów formalnych, wskazanych na etapie oceny merytorycznej.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista rankingowa PIL 2017.pdf)Lista rankingowa PIL 2017.pdf [ ] 285 kB