Ze względu na zgłaszane problemy związane z wypełnianiem formularza wniosku, dotyczące błędów technicznych. Informujemy, iż w celu uniknięcia problemów technicznych zalecamy następujące wersje oprogramowania:

  • Adobe Reader 9.0 (System operacyjny: MS Windows Vista/7/8/8.1  oraz Linux i Mac OS X)
  • Adobe Reader X (System operacyjny: MS Windows Vista/7/8/8.1/10  oraz Linux i Mac OS X)
  • Adobe Reader XI (System operacyjny: MS Windows Vista/7/8/8.1/10  oraz Linux i Mac OS X) (rekomendowany).

Zalecamy pobrać darmową wersję programu ze strony internetowej pod adresem: link

Nie zalecamy używania najnowszej wersji Adobe Acrobat Reader DC oraz przeglądarek i edytorów PDF firm trzecich ze względu na wdrożone w nich rozwiązania, które mogą powodować problemy z kompatybilnością.
Należy również sprawdzić system pod względem złośliwego oprogramowania.