Drukuj
Odsłony: 2268

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” informujemy, że zakończona została ocena formalna.

Ostateczne listy (do pobrania poniżej) zawierają informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), warunkowo przeszły ocenę formalną (z adnotacją do uzupełnienia), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony”).

Wnioski, które otrzymały status „przyjęty” skierowane zostały do oceny merytorycznej.
Wnioski, które otrzymały status „do uzupełnienia” skierowane będą warunkowo do oceny merytorycznej. Warunkiem podpisania umowy będzie usunięcie oczywistych omyłek i braków.

Wnioski, które otrzymały status „odrzucony” zawierają także informację o powodach odrzucenia.

Informacja o błędach i zakresie uzupełnień będzie przesyłana do wnioskodawców po ocenie merytorycznej.

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ścieżki WYDARZENIE
Lista wniosków po ocenie formalnej dla ścieżki PRO