Drukuj
Odsłony: 2227
W załączeniu publikujemy listy rankingowe po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020”

 

Listy zawierają:

Wnioski rekomendowane do dofinansowania dla ścieżki - „Wydarzenie” i „Plan Rozwoju Organizacji” - to lista wniosków, które zostały zatwierdzone do dofinansowania;
Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania dla ścieżki - „Wydarzenie” i „Plan Rozwoju Organizacji” - to lista wniosków, które ze względu na wyczerpanie się puli przeznaczonej na inicjatywy, zostaną dofinansowane w przypadku gdy któryś z wnioskodawców zwycięskich nie podejmie się realizacji swojej inicjatywy w wyniku czego powstaną stosowne oszczędności, które będą mogły być przekazane kolejnym wnioskodawcom z listy rezerwowej mających najwyższą liczbę punktów. 

Wnioski rekomendowane do dofinansowania dla ścieżki - „Wydarzenie”
Wnioski rekomendowane do dofinansowania dla ścieżki - „Plan Rozwoju Organizacji”
Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania dla ścieżki - „Wydarzenie”
Lista rezerwowa wniosków do dofinansowania dla ścieżki - „Plan Rozwoju Organizacji”