Niebawem stratujemy z naszym projektem Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 – 2023. Już w tym roku przyznamy 610 000,00 zł na inicjatywy społeczne. O dotację można ubiegać się według jednej ze ścieżek:


ŚCIEŻKA I. ODDOLNE INICJATYWY MIESZKAŃCÓW - są to lokalne przedsięwzięcia na rzecz społeczności do wysokości 4 000,00 zł. W ramach ścieżki zamierzamy przyznać około 30 mikrodotacji rocznie.


ŚCIEŻKA II. ŚCIEŻKA ROZWOJU DLA MŁODYCH ORGANIZACJI „ROZWÓJ MŁODEJ ORGANIZACJI”- Inicjatywy będą dofinansowywane do 9 000,00 zł. Ścieżka jest dedykowana młodym organizacjom. W ramach ścieżki zamierzamy przyznać około 18 mikrodotacji rocznie.


ŚCIEŻKA III. WYGRAJ W TYSIĄCA – CEL MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU” - są to lokalne przedsięwzięcia podejmowane przez młodzież w obszarze użyteczności publicznej. Będą to inicjatywy do kwoty 1 000,00 zł. Ścieżka będzie prowadzona w trybie ciągłym. Rozstrzygać Konkurs będziemy raz w miesiącu. W ramach ścieżki zamierzamy przyznać około 27 mikrodotacji rocznie.

ŚCIEŻKA IV. MIKRODOTACJE BRANŻOWE - są to przedsięwzięcia na rzecz społeczności, których tematem będą: „Prawo dla obywatela”, „Ścieżka ekologiczno - przyrodnicza”, „Moje miejsce”, „Ścieżka przeciwdziałania skutkom Covid- 19”. Będą to inicjatywy do kwoty 6 000,00 zł. W ramach ścieżki zamierzamy przyznać około 50 mikrodotacji rocznie.


W najbliższym czasie pojawią się szczegółowe informacje dotyczące zasad i sposobu aplikacji.