W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 – 2023” informujemy, że zakończona została ocena formalna.

Ostateczne listy (do pobrania poniżej) zawierają informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), warunkowo przeszły ocenę formalną (z adnotacją do uzupełnienia), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony”).

Wnioski, które otrzymały status „przyjęty” skierowane zostały do oceny merytorycznej.
Wnioski, które otrzymały status „do uzupełnienia” skierowane będą warunkowo do oceny merytorycznej. Warunkiem podpisania umowy będzie usunięcie oczywistych omyłek i braków.

Wnioski, które otrzymały status „odrzucony” zawierają także informację o powodach odrzucenia.

Informacja o błędach i zakresie uzupełnień będzie przesyłana do wnioskodawców po ocenie merytorycznej.

 

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR I Oddolne Inicjatywy Mieszkańców(OI).

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR II Rozwój młodej organizacji(PRO).

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR IV Prawo dla Obywatela (PdO).

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR IV Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza (SEP).

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR IV Moje miejsce (MM).

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR IV COVID (C19).