Informujemy, że w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 – 2023” do ścieżki III Wygraj w Tysiąca w miesiącu sierpniu wpłynęło 5 wniosków.

Ostateczna lista (do pobrania poniżej) zawiera informacje na temat wniosków, które przeszły ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”) oraz negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony”).

Wnioski, które otrzymały status „przyjęty” skierowane zostały do oceny merytorycznej.

Wnioski, które otrzymały status „odrzucony” zawierają także informację o powodach odrzucenia.

Wnioskodawcy, których wnioski zostały odrzucone mogą zwrócić się do koordynatorów subregionów z wnioskiem o wskazanie szczegółowych błędów, aby w przypadku ponownego składania wniosku je wyeliminować. Zapraszamy do kontaktu i ponownego aplikowania o środki w tej ścieżce tematycznej.

Lista wniosków po ocenie formalnej