Drukuj
Odsłony: 42

W załączeniu publikujemy listy po ocenie merytorycznej wniosków w ramach projektu „Podkarpackie
Inicjatywy Lokalne 2021 - 2023” – Ścieżka nr III – Wygraj w Tysiąca (WwT)
Listy zawierają:
Wniosek rekomendowany do dofinansowania
oraz
Wnioski odrzucone ze względu na nieuzyskanie wymaganego minimum punktów.

Zwycięskiemu projektowi gratulujemy, natomiast pozostałych wnioskodawców informujemy, że
nadal można składać wnioski w tej ścieżce tematycznej. Zachęcamy do kontaktu z koordynatorami
poszczególnych obszarów w celu uzyskania wsparcia merytorycznego na etapie sporządzania
wniosku.