Drukuj
Odsłony: 115

 

Regulamin projektu PIL 2021 – 2023 
Formularz wniosku – Ścieżka I „Oddolne inicjatywy mieszkańców”
Formularz wniosku – Ścieżka II „Rozwój młodej organizacji”
Formularz wniosku – Ścieżka IV „Mikrodotacje branżowe”
Karta oceny formalnej - Ścieżka I „Oddolne inicjatywy mieszkańców”
Karta oceny formalnej - Ścieżka II „Rozwój młodej organizacji”
Karta oceny formalnej - Ścieżka IV „Mikrodotacje branżowe”
Karta oceny merytorycznej – Ścieżka I „Oddolne inicjatywy mieszkańców”
Karta oceny merytorycznej - Ścieżka II „Rozwój młodej organizacji”
Karta oceny merytorycznej - Ścieżka IV „Mikrodotacje branżowe”
  Wzór umowy dla Młodej Organizacji
  Wzór umowy dla Grupy Nieformalnej
Sprawozdanie finansowe PIL 2022
  Sprawozdanie merytoryczne - ścieżka I
  Sprawozdanie merytoryczne - ścieżka II
  Sprawozdanie merytoryczne - ścieżka IV
  Karta monitoringu