Drukuj 
Umowa dotacji FIO - grupa nieformalna wzór
Umowa dotacji FIO NGO - grupa nieformalna wzór
Umowa dotacji FIO NGO wzór
Raport końcowy 2016 finansowy - grupy nieformalne realizujące inicjatywę samodzielnie 2016
Raport końcowy 2016 finansowy - organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne pod auspicjami 2016
Opisówka do faktur grupy nieformalne działające pod auspicjami 2016
Opisówka do faktur grupy nieformalne - wzór 2016
Opisówka do faktur młode organizacje pozarządowe 2016
Oświadczenie do umowy-zlecenia grupy nieformalne 2016
Porozumienie wolontariackie FIO
Raport końcowy 2016 merytoryczny
Wolontariat - dzienniczek pracy wolontariackiej - wzór
Wolontariat - zbiorcza karta czasu pracy - wzór
Zgoda
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie do umowy-zlecenie - grupy nieformalne
Formularz wniosku o dofinansowanie na 2016 rok - WERSJA AKTUALNA
Regulamin projektu na 2016 rok (wersja aktualna)
Załącznik nr 1 do "Regulaminu projektu 2016" - karta oceny formalnej - plik PDF
Załącznik nr 2 do "Regulaminu projektu 2016" - karta oceny merytorycznej - plik PDF