Dokumenty projektowe - regulamin i wniosek 

  • "Regulamin projektu 2014-2016" - podstawowy dokument założeń projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który reguluje wszelkie kwestie związane z jego realizacją. Wnioskodawcy, chcący ubiegać się o wsparcie w ramach projektu, powinni zaznajomić się szczegółowo z jego treścią.
  • Załączniki do "Regulaminu projektu 2014-2016": 1. Karta Oceny Formalnej, 2. Karta Oceny Merytorycznej, 3. Wzory umów Operatora z Wnioskodawcami (grupą nieformalną działającą samodzielnie, grupą nieformalną działającą pod auspicjami organizacji pozarządowej, młodej organizacji pozarządowej) wraz z dodatkowymi dokumentami - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wnioskodawców, 4. Wzór sprawozdania
  • "Formularz wniosku o dofinansowanie w konkursie" - formularz wniosku tzw. aktywny PDF. Aby móc uzupełniać formularz, w systemie operacyjnym powinnien znajdować się program do przeglądania plików w tym formacie

Wszystkie wskazane dokumenty opublikowane zostały w formacie PDF - do odczytu tego typu pliku, służy program - Adobe Reader, który jest bezpłatny - można go ściągnąć ze strony internetowej pod adresem: https://get.adobe.com/pl/reader/

Pliki do pobrania


Formularz wniosku o dofinansowanie inicjatywy - plik PDF
Regulamin projektu 2014 - plik PDF
Załącznik nr 1 do "Regulaminu projektu 2014" - karta oceny formalnej - plik PDF
Załącznik nr 2 do "Regulaminu projektu 2014" - karta oceny merytorycznej - plik PDF
Załącznik nr 3 do "Regulaminu projektu 2014" - umowa dotacji - młoda organizacja pozarządowa - plik PDF
Załącznik nr 3 do "Regulaminu projektu 2014" - umowa dotacji - grupa nieformalna - plik PDF
Załącznik nr 3 do "Regulaminu projektu 2014" - umowa dotacji - grupa nieformalna pod auspicjami organizacji pozarządowej - plik PDF
Załącznik do umowy - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF
Formularz raportu końcowego - sprawozdanie merytoryczne dla wszystkich - formularz w pliku DOC
Formularz raportu końcowego - sprawozdanie finansowe dla grup nieformalnych realizujących inicjatywę samodzielnie - formularz w pliku XLS (arkusz kalkulacyjny)
Formularz raportu końcowego - sprawozdanie finansowe dla grup nieformalnych realizujących inicjatywę pod auspicjami organizacji pozarządowej oraz dla młodych orgnaizacji pozarządowych - formularz w pliku XLS (arkusz kalkulacyjny)

 

Dokumenty projektowe - promocja 

  • Loga programu - zgodnie z Regulaminem Projektu, Realizatorzy zobligowani są do realizacji działań promocyjnych zgodnie z punktem XI („Realizacja Inicjatyw”), a co za tym idzie, należy pamiętać o aspektach związanych ze zobowiązaniami wynikającymi z promocją inicjatyw, tj. zamieszczanie loga programu (logo w wersji JPG do pobrania - logo_podkarpackie_inicjatywy_lokalne_oryginal.jpg) oraz loga Operatorów (loga w wersji JPG i programu COREL w załączeniu - pasek_aao_pil.jpg oraz aao_pil_corel_9.cdr) oraz informacji o dofinansowaniu - „Inicjatywa dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie”.

Pliki do pobrania:

Pakiet wszystkich log - plik ZIP
Loga Operatorów - plik CDR (krzywe) w werszji Corel 9.0
Loga Operatorów - plik JPG (wysoka rozdzielczość)
Logo programu - Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne - plik JPG (wysoka rozdzielczość)

 

Dokumenty projektowe - kadry i księgowość

  • Oświadczenie do umowy zlecenie dla inicjatyw realizowanych samodzielnie przez grupy nieformalne (plik PDF oraz DOC) - przypominamy, że zawarcie umowy zlecenie w inicjatywach prowadzonych przez grupy nieformalne, musi zostać zgłoszone operatorowi (Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na minimum 3 dni przed jej zawarciem, poprzez wypełnienie oświadczenia, podpisania przez odpowiednie osoby, zeskanowania i podesłania wersji elektronicznej na wskazany adres, a później dostarczenie oryginału osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica
  • Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy samodzielnie (plik PDF oraz DOC) - należy pamiętać, że opis na fakturze/rachunku powinien zostać na trwale zamieszczony na jego odwrocie. W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, wówczas można wydrukować opisówkę na osobnej kartce i na trwale zszyć z fakturą/rachunkiem, np. za pomocą zszywacza biurowego. UWAGA !!! proponujemy, aby w przypadkach rozbudowanych dokumentów finansowo-księgowych (np. wiele wydatków na jednej fakturze dotyczących różnych pozycji budżetowych z kosztorysu inicjatywy) kontaktować się ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu pod numerem telefonu (14) 681 90 30, w celu wspólnego omówienia wersji opisu danego dokumentu. Jednocześnie przypominamy, że dokumenty te mają być do nas dostarczane obowiązkowo w oryginale i jeżeli ktoś chce przyspieszyć płatność mogą zostać również wysłane drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dokumenty dosyłamy na bieżąco na adres: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica
  • Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy pod auspicjami innych organizacji (plik PDF oraz DOC) - należy pamiętać, że opis na fakturze/rachunku powinien zostać na trwale zamieszczony na jego odwrocie. W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, wówczas można wydrukować opisówkę na osobnej kartce i na trwale zszyć z fakturą/rachunkiem, np. za pomocą zszywacza biurowego.
  • Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla młodych organizacji pozarządowych (plik PDF oraz DOC) - należy pamiętać, że opis na fakturze/rachunku powinien zostać na trwale zamieszczony na jego odwrocie. W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, wówczas można wydrukować opisówkę na osobnej kartce i na trwale zszyć z fakturą/rachunkiem, np. za pomocą zszywacza biurowego.

Pliki do pobrania

Oświadczenie do umowy zlecenie - grupy nieformalne realizujące inicjatywę samodzielnie - plik DOC
Oświadczenie do umowy zlecenie - grupy nieformalne realizujące inicjatywę samodzielnie - plik PDF
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy samodzielnie - plik DOC
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy samodzielnie - plik PDF
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy pod auspicjami innych organizacji - plik DOC
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy pod auspicjami innych organizacji - plik PDF
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla młodych organizacji pozarządowych - plik DOC
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla młodych organizacji pozarządowych - plik PDF