Drukuj 

Dokumenty projektowe - regulamin i wniosek 

Wszystkie wskazane dokumenty opublikowane zostały w formacie PDF - do odczytu tego typu pliku, służy program - Adobe Reader, który jest bezpłatny - można go ściągnąć ze strony internetowej pod adresem: https://get.adobe.com/pl/reader/

Pliki do pobrania


Formularz wniosku o dofinansowanie inicjatywy - plik PDF
Regulamin projektu 2014 - plik PDF
Załącznik nr 1 do "Regulaminu projektu 2014" - karta oceny formalnej - plik PDF
Załącznik nr 2 do "Regulaminu projektu 2014" - karta oceny merytorycznej - plik PDF
Załącznik nr 3 do "Regulaminu projektu 2014" - umowa dotacji - młoda organizacja pozarządowa - plik PDF
Załącznik nr 3 do "Regulaminu projektu 2014" - umowa dotacji - grupa nieformalna - plik PDF
Załącznik nr 3 do "Regulaminu projektu 2014" - umowa dotacji - grupa nieformalna pod auspicjami organizacji pozarządowej - plik PDF
Załącznik do umowy - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik PDF
Formularz raportu końcowego - sprawozdanie merytoryczne dla wszystkich - formularz w pliku DOC
Formularz raportu końcowego - sprawozdanie finansowe dla grup nieformalnych realizujących inicjatywę samodzielnie - formularz w pliku XLS (arkusz kalkulacyjny)
Formularz raportu końcowego - sprawozdanie finansowe dla grup nieformalnych realizujących inicjatywę pod auspicjami organizacji pozarządowej oraz dla młodych orgnaizacji pozarządowych - formularz w pliku XLS (arkusz kalkulacyjny)

 

Dokumenty projektowe - promocja 

Pliki do pobrania:

Pakiet wszystkich log - plik ZIP
Loga Operatorów - plik CDR (krzywe) w werszji Corel 9.0
Loga Operatorów - plik JPG (wysoka rozdzielczość)
Logo programu - Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne - plik JPG (wysoka rozdzielczość)

 

Dokumenty projektowe - kadry i księgowość

Pliki do pobrania

Oświadczenie do umowy zlecenie - grupy nieformalne realizujące inicjatywę samodzielnie - plik DOC
Oświadczenie do umowy zlecenie - grupy nieformalne realizujące inicjatywę samodzielnie - plik PDF
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy samodzielnie - plik DOC
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy samodzielnie - plik PDF
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy pod auspicjami innych organizacji - plik DOC
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla grup nieformalnych, realizujących inicjatywy pod auspicjami innych organizacji - plik PDF
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla młodych organizacji pozarządowych - plik DOC
Opisówka (formatka) do faktur/rachunków dla młodych organizacji pozarządowych - plik PDF