Regulamin projektu PIL 2020
Formularz wniosku - WYDARZENIE
Formularz wniosku - Plan Rozwoju Organizacji (PRO)
Karta oceny formalnej - Wydarzenie 
Karta oceny formalnej - PRO 
Karta oceny merytorycznej - Wydarzenie 
Karta oceny merytorycznej - PRO 
   Wzór umowy PRO
   Wzór umowy WYDARZENIE - NGO
Wzór umowy WYDARZENIE - NGO + GN

 

wzory dokumentów
sprawozdanie finansowe
sprawozdanie merytoryczne

 

 

Logo projektu w 2020 r.:

 

 

Promocja projektu:

 

Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji Inicjatyw dofinansowanych w ramach Projektu, w szczególności publikacje, ulotki, materiały informacyjne, środki trwałe itp., powinny być opatrzone w widocznym miejscu nadrukiem:

 

„Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.”

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA:

Poniżej znajdują się wersje archiwalne dokumentów!!!