Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna sięgnęły po środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”.

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021- 2030, NOWEFIO 2021.

Projekt jest kontynuacją działania pn. „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” realizowanego w latach 2014- 2016,  działania pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” w latach 2017- 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim.

Realizacja projektu:         

- Opracowanie dokumentacji konkursowej (opracowanie regulaminu, kart oceny formalnej i merytorycznej, formularza wniosku).        

- Promocja, działania informacyjne, ogłoszenie konkursu na mikrodotację.        

- Powołanie Komisji Konkursowej, szkolenie dla ekspertów, ocena formalna i merytoryczna, wybór inicjatyw.

- Szkolenia, realizacja inicjatyw, monitoring, ewaluacja i rozliczenie inicjatyw.        

- Rozliczenie Projektu.

 

W 2022 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć 620 900 złotych.

Planujemy również wesprzeć Realizatorów mini-dotacji monitoringiem, szkoleniami specjalistycznymi i doradztwem związanym z realizacją inicjatyw.

O grant mogą ubiegać się:

  1. Młoda organizacja pozarządowa– organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.
  2. Grupa nieformalna– nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego  przedsięwzięcia  mieszczącego  się  w  sferze  zadań  publicznych  określonej  w    4 UoDPPioW wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).
  3. Grupa samopomocowa– dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, wówczas wsparcie/Dotacja przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie/Dotacje.

Grupa  samopomocowa  bez osobowości prawnej, może  ubiegać  się  o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. Patronem).


W roku 2022 przewidziane zostały cztery ścieżki realizacji inicjatyw:

I ścieżka - „Oddolne inicjatywy mieszkańców” – lokalne przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. Wysokość dotacji do 4000 zł

II ścieżka – „Rozwój młodej organizacji”. Wysokość dotacji do 9000 zł

III ścieżka – „Wygraj w tysiąca” – lokalne przedsięwzięcia podejmowane przez młodzież w obszarze użyteczności publicznej. Ze względu na sytuację na Ukrainie ścieżka wstrzymana do odwołania.

IV ścieżka – „Mikrodotacje branżowe” – przedsięwzięcia na rzecz społeczności, których tematem przewodnim będą: „Prawo dla obywatela, Pomoc uchodźcom z Ukrainy”,             „ Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza”, „Moje miejsce”, „Ścieżka przeciwdziałaniu skutkom Covid-19”. Wysokość dotacji do 6000 zł.

 

Nabór do Konkursu w roku 2022:

  • ścieżki „Oddolne inicjatywy mieszkańców”, Rozwój młodej organizacji”, „Mikrodotacje branżowe” – od 10 marca 2022 r. do 08 kwietnia 2022 r. roku, do godz. 16:00
  • ścieżka „Wygraj w Tysiąca – młodzież w działaniu” – nabór zawieszony do odwołania

Ogłoszenie naboru w ramach pozostałych środków ze ścieżki Wygraj w Tysiąca zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. Operatorzy dopuszczają dodatkowe terminy naboru w przypadku nie wyczerpania danej puli środków lub w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wydłużenia terminu naboru.

 Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie 1 czerwca do 30 listopada 2022 r.

 Wnioski należy składać poprzez przesłanie w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz promocję lokalnych inicjatyw.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszamy na powiatowe spotkania informacyjne, których terminy dostępne będą niebawem na stronie internetowej Projektu pod adresem: podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Spotkania informacyjne”.

Więcej informacji na temat samego projektu oraz zasad uzyskać można na wskazanej stronie internetowej projektu : podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Aktualności”.

oraz osobiście lub telefonicznie u Operatorów projektu w następujących podregionach:

Fundacja Fundusz Lokalny SMK: powiaty- stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko-sędziszowski;
Sebastian Nabrzeski - koordynator ; tel.: 663 122 098; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: powiaty-niżański, leżajski,  przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki;
Damian Zakrzewski - koordynator; tel.: 790 688 622; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”: powiaty - dębicki, strzyżowski, jasielski krośnieński, brzozowski;
Justyna Jacek – koordynator; tel.: 668 948 983; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej: powiaty - rzeszowski, przemyski, sanocki, leski i bieszczadzki;
Edyta Salnikow – koordynator; tel.: 667 048 313; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.