Drukuj 
dla przedstawicieli organizacji z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego w dniu: 02.06.2016 roku (czwartek) o godzinie 15:30 pod adresem – Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy (pow. brzozowski), 36-200 Brzozów, Przysietnica 198 - operator odpowiedzialny za organizację spotkania: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, tel. (14) 681 90 30.
Na spotkanie zapraszamy osoby odpowiedzialne za nadzór merytoryczny oraz finansowo-księgowy nad inicjatywą.

Prosimy o wskazanie do dnia 31.05.2016 roku do godziny 15:00 imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego osób, które wezmą udział w spotkaniu (minimum jedna osoba - maksymalnie trzy osoby).